Terug

ROC van Twente

In een negental strategiebijeenkomsten wilde het ROC van Twente haar strategie voor de komende jaren bottom-up onder de loep nemen. In drie interne bijeenkomsten met de leraren en studenten en vijf ontmoetingen met het bedrijfsleven werd de benodigde informatie en inspiratie opgehaald.

Wij bundelde deze input in een serie magazines die het inkijken waard zijn. Zo is er geen waardevolle informatie verloren gegaan en konden de adviezen op een overtuigende manier worden overhandigd.

Producten
Magazine

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?

Neem contact op