Samenwerkingen in het mbo in beeld

Het rapport voor Foodvalley


In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden horizontale samenwerkingen steeds belangrijker. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt het voor mbo-opleidingen mogelijk om actief samenwerkingen aan te gaan met partners uit de regio.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), SEO Economisch Onderzoek en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzochten hoe mbo-opleidingen en partners hun samenwerking vormgeven en hoe zij deze samenwerkingen kunnen verduurzamen. Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit de ontwikkeling van meerdere instrumenten, die mbo-opleidingen helpen met het structureren van hun samenwerking. Om zo het innovatieve vermogen in regio’s waar deze mbo-opleidingen actief zijn te verhogen.


Opdrachtgever

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam & SEO economisch onderzoek

Onze bijdrage

Interactieve PDF
Grafische uitingen


Visuele weergave van de inhoud

In samenwerking met de HAN, VU en SEO creëerden we een eenduidig en herkenbaar ontwerp voor verschillende producten. Zo maakten we een samenwerkingsscan op als interactieve PDF. Daarnaast ontwikkelden we een visualisatie waarin we vijf bouwstenen in kaart brengen en een visuele tijdlijn om de samenwerking mee te evalueren. De informatie ondersteunen we met illustraties en iconen. Zo verhogen we het gebruikersgemak en blijven de producten overzichtelijk. Bewonder de resultaten op deze website.

Image
HAN

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?

Neem contact op