De koers helder en visueel in beeld

De koers helder en visueel in beeld


In haar beleidsplan geeft stichting ATOS richting aan de periode 2020 - 2024. De drie IKC’s van stichting ATOS maakten een vertaling van het overkoepelende beleidsplan naar een eigen IKC-schoolplan. In deze plannen brengen de IKC’s hun koers voor de komende jaren in kaart. Elk IKC-schoolplan is uniek, doordat de IKC’s hun eigen invulling hieraan gaven. Tegelijkertijd zijn ze met elkaar verbonden, doordat het beleidsplan van stichting ATOS het uitgangspunt vormt. In de plannen beschrijven de IKC’s onder meer hun missie, visie en ambities voor de komende jaren.  


Opdrachtgever

stichting ATOS


Onze bijdrage

Grafisch ontwerp


stichting ATOS

Visie op de komende jaren

Voor IKC ‘t Holthuus schreven wij hun IKC-schoolplan door eerst hun input te vangen en deze vervolgens te vertalen naar een compleet verhaal. We ondersteunden IKC De Tichelaar en IKC de Regenboog bij de redactie van hun IKC-schoolplannen. Daarnaast maakten we van elk plan een mooi opgemaakte, interactieve PDF én een printversie. De IKC’s kozen een eigen stijl en grafische opmaak, die passen bij hun DNA. Aan de hand van de plannen brengen de IKC’s hun koers helder en duidelijk over aan (potentiële) medewerkers, bestuurders, ouders, partners en stakeholders.  

stichting ATOS


Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?

Neem contact op