Bekijk al onze merken
Cre-Aid

Heeft u een droom, een ambitie, een visie? Wilt u dat uw verhaal gezien wordt? Wij geloven in de kracht van verbeelden en visualiseren. Door complexe informatie toegankelijk te maken en te presenteren bereikt en betrekt u uw publiek. We starten altijd met kijken hoe het wél kan, want wat u wilt bereiken staat in al onze merken voorop. De precieze vorm en invulling volgt vanzelf. Meer informatie via: www.cre-aid.nl

Een toegankelijke weergave
van de Cao Gemeenten

13 februari 2020

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) werkte samen met de vakbonden FNV, CNV, en CMHF aan een nieuwe cao. Deze cao wordt veelvuldig gebruikt door alle medewerkers van gemeenten en door P&O-ers. Chantal de Koster, commissiesecretaris College voor Arbeidszaken bij de VNG: “Het opstellen van de nieuwe Cao Gemeenten, zagen we als hét moment om ook de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid aan te pakken. Wij wilden samen met de vakbonden de cao op een toegankelijke en aantrekkelijke manier presenteren.”

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

De website die de Cao Gemeenten op een toegankelijke manier weergeeft, is een initiatief van de cao-partijen VNG en de eerdergenoemde vakbonden. Deze zijn verenigd in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). Hier worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector. 

Gebruiksvriendelijk en interactief

Vanaf 1 januari 2020 ging de nieuwe Cao Gemeenten in werking. De opzet van de nieuwe Cao Gemeenten vormde ook het moment om de vormgeving en de website aan te pakken. “De teksten in de nieuwe Cao Gemeenten zijn op een meer toegankelijke manier geschreven. Op de oude website moest je veel zoekwerk verrichten, dat wilden we verbeteren. Ook hadden we voor het nieuwe ontwerp een kleurrijke en vrolijke vormgeving voor ogen”, aldus Chantal de Koster. “Vanuit de VNG werkten wij al eerder samen met Cre-Aid. Zij ontwierpen een visieboek waarin de meerjarenvisie van de VNG wordt toegelicht.

Cre-Aid verzorgde eerder in het traject rondom de Cao Gemeenten ook de opmaak van de interactieve PDF, waarin alle onderwerpen uit de cao zijn opgenomen. Deze interactieve PDF is als het ware een startconcept voorafgaand aan de website, die we op de site van de VNG  en die van de vakbonden ter beschikking stelden en deelden met werknemers en P&O-ers. Zij reageerden enorm enthousiast op het mooie ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van de PDF en waren erg benieuwd naar de vertaling van deze stijl in de website.” Vanuit Cre-Aid hebben we ook het ontwerp van de website volledig verzorgd. Voor de bouw hebben we onze partner Power Assist ingeschakeld. De officiële lancering van de website was op vrijdag 10 januari. De eerste reacties waren positief: het ontwerp is mooi en je kunt er gemakkelijk doorheen navigeren. Dit interactieve inhoudsopgave en zoekfunctie dragen hier sterk aan bij. Binnenlands Bestuur pakte de lancering snel op en wijdde hier een nieuwsbericht aan.

De website staat als een huis

Chantal: “Vanwege eerdere prettige samenwerkingen met Cre-Aid, was het voor ons een logische stap om het ontwerp en de bouw van de website www.caogemeenten.nl met hen op te pakken. De samenwerking met het Cre-Aid team verloopt altijd soepel en informeel, zonder moeilijkheden. Het team is flexibel en ze houden de lijntjes kort. Cre-Aid luistert goed naar onze wensen en geeft gepast advies, waardoor het eindresultaat erg gaaf is geworden.”

Samen met de VNG en de vakbonden, zorgen we dat de website wordt aangevuld met nieuwe ontwikkelingen rondom de cao. Ook ontwerpen we infographics die aansluiten op de informatie. De teksten op de website www.caogemeenten.nl gelden tot 2021. Daarna wordt de tekst aangepast aan het nieuwe cao-akkoord, die slechts op een klein aantal onderdelen van de huidige tekst verschilt. Dit is makkelijk aan te passen op de website, waarbij het ontwerp hetzelfde blijft. “Wij zijn erg blij met het eindresultaat”, geeft Chantal aan. “Vanuit de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten hebben we ook veel baat bij de website: we gebruiken hem veel. Met name de inhoudsopgave is een mooi en overzichtelijk geheel geworden. Dit template staat zeker voor de komende jaren vast.”