Bekijk al onze merken
Cre-Aid

Heeft u een droom, een ambitie, een visie? Wilt u dat uw verhaal gezien wordt? Wij geloven in de kracht van verbeelden en visualiseren. Door complexe informatie toegankelijk te maken en te presenteren bereikt en betrekt u uw publiek. We starten altijd met kijken hoe het wél kan, want wat u wilt bereiken staat in al onze merken voorop. De precieze vorm en invulling volgt vanzelf. Meer informatie via: www.cre-aid.nl

Schrijf een sterk plan en breng het tot leven

18 april 2023

Duurzaamheids-, beleids- en jaarplannen bieden je de mogelijkheid om te laten zien waar je voor staat en wat je ambities zijn. Ze kunnen je identiteit zowel inhoudelijk als visueel versterken. Zo kun je met een visueel en helder duurzaamheidsplan lading geven aan je duurzaamheidsdoelen en je medewerkers beter bij processen betrekken. En met een jaarverslag kun je jouw strategie verduidelijken, belangrijke feiten en prestaties aan het licht brengen en dieper ingaan op je toekomstvisie. Maar hoe stel je een sterk plan op? En nog belangrijker: hoe breng je het tot leven? Wij geven je enkele handige tips.

Start met een realistisch doel

Start je met een bedrijfs- of duurzaamheidsplan? Bedenk dan waarvoor je het plan schrijft en stel een duidelijk doel op. Wat wil je met het plan bereiken en wat moet de essentie zijn? Zorg ervoor dat je doelen realistisch en haalbaar zijn. En dat je ze daadwerkelijk kunt bereiken binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te scheppen. Zo geef je alle betrokkenen bij het plan inzicht in waar jullie samen naartoe werken.

Betrek alle belangrijke partijen

Zorg dat je alle partijen betrekt, die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van je plan. Inzicht in de behoeften en verwachtingen van deze partijen kan je helpen bij het opstellen van realistische en concrete doelen. Haak aan de hand van een heldere opzet voor je plan de juiste personen aan. Zo betrek je bij het ontwikkelen van een schoolplan bijvoorbeeld de medewerkers, stakeholders, ouders en mogelijk zelfs leerlingen. Ga met ze in gesprek, geef ze de ruimte om inhoudelijke input te geven en overweeg hun suggesties.

Schrijf toegankelijke teksten

De inhoud van je plan of strategie moet begrijpelijk en toegankelijk zijn voor je hele publiek. Verdiep je daarom eerst goed in je lezers. Deze tips kunnen je vervolgens helpen bij het schrijven van de inhoud van je plan: 

  • Gebruik duidelijke taal en alledaagse termen. 
  • Breng structuur aan in je tekst. 
  • Gebruik titels, subkoppen en korte alinea’s met duidelijke witregels. 
  • Zorg voor actieve zinnen. 
  • Vermijd jargon en leg technische- en vaktermen uit. 
  • Maak alinea’s en zinnen niet langer dan nodig. 
  • Vermijd wollig taalgebruik.
stichting ATOS

Houd het relevant en concreet

Plannen zoals een duurzaamheidsstrategie of jaarverslag bestaan uit meer dan alleen cijfers. Ze bieden je de ruimte om een sterk onderbouwd verhaal te vertellen. En je lezer inzicht te geven in jouw verhaal, strategie of toekomstplannen. Geef hierbij relevante en sprekende voorbeelden, maar houd het concreet. Een beknopt plan is gemakkelijker te begrijpen en te implementeren. Richt je daarom op de belangrijkste thema’s en treedt niet te veel in de details. Zo houd je de aandacht van je lezer vast.

Zorg voor een pakkend en professioneel ontwerp

Met een krachtig ontwerp dat raakt, versterk je jouw verhaal. Een aantrekkelijk en professioneel grafisch ontwerp helpt je om je plan beter uit te dragen richting je publiek. Daarnaast draagt het bij aan de leesbaarheid én leeservaring van je plan. Met een goede vormgeving benadruk je belangrijke informatie en zet je de juiste sfeer neer. Maak gebruik van kleuren, illustraties, iconen, typografie en beelden die passen bij jouw visuele identiteit. Zo breng je jouw DNA zowel in tekst als in beeld tot leven. En door je plan interactief te maken, zorg je ervoor dat je publiek gemakkelijk door je jaarverslag, schoolplan of strategiedocument heen navigeert. 

Ga je aan de slag met het schrijven of visualiseren van jouw plan? Wij denken graag met je mee. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.